ماهیت دکترین در دکترینولوژی مدرن (پلت)

ماهیت دکترین در دکترینولوژی مدرن
عنوان : ماهیت دکترین در دکترینولوژی مدرن
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/24
کلیدواژه‌ها :
  • استراتژی
  • تاکتیک
  • تکنیک
  • فلسفه
  • مدیریت
  • ماهیت دکترین
  • دکترینولوژی مدرن
  • چیستی
  • چرایی
  • چگونگی