سوره بقره آیه 276 (آیه)

سوره بقره آیه 276
عنوان : سوره بقره آیه 276
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/22
کلیدواژه‌ها :
  • سوره
  • آیه
  • بقره
  • 276
  • یمحق اللـه الر‌با ویر‌بی الصدقات واللـه لا یحب کل کفار‌ أثیم