ای انسان، بشو (پلت)

ای انسان، بشو
عنوان : ای انسان، بشو
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/29
کلیدواژه‌ها :
 • صیرورت
 • قسط
 • تقوا
 • بیرونی
 • طغیان
 • بئس المصیر
 • حسن مآب
 • شر مآب
 • الی الله المصیر
 • میزان
 • ای انسان، بشو
 • حق توحیدی
 • حق شدن
 • خسران
 • درونی