ای بشر، باش (پلت)

ای بشر، باش
عنوان : ای بشر، باش
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/29
کلیدواژه‌ها :
  • تکلیف
  • میزان
  • ای بشر، باش
  • حوزه وضع
  • حوزه خلق و جعل
  • وسع نفس
  • کن فیکون
  • حق قطعی
  • حق باشیدن