صحنه‌ی جنگ بازار (پلت)

صحنه‌ی جنگ بازار
عنوان : صحنه‌ی جنگ بازار
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/24
کلیدواژه‌ها :
 • تقاضا
 • پول
 • عرضه
 • صحنه‌ی جنگ بازار
 • میدان نبرد یکم
 • نبرد تبلیغاتی
 • برندینگ
 • مدیریت تبلیغات
 • میدان نبرد دوم
 • نبرد ولع، حرص و طمع
 • میدان نبرد سوم
 • نبرد ارزی
 • میدان نبرد چهارم
 • نبرد تجاری
 • هرم نیازهای مازلو
 • مدیریت پول و ارز
 • کارنسی ـ فیات ـ یو ترن