سوره شوری آیه ۲۰ (آیه)

سوره شوری آیه ۲۰
عنوان : سوره شوری آیه ۲۰
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/12/21
کلیدواژه‌ها :
  • سوره شوری آیه
  • من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها وما له فی الآخرة من نصیب