طیف‌شناسی کابالا (پلت)

طیف‌شناسی کابالا
عنوان : طیف‌شناسی کابالا
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/12/21
کلیدواژه‌ها :
 • معرفت
 • حکمت
 • قهر
 • ادراک
 • رحمت
 • ملک
 • شاه
 • طیف‌شناسی کابالا
 • ستون اول
 • نماد مرد
 • سمبل آتش
 • فتح و پیروزی
 • ملایمت
 • بی‌جنسی
 • سمبل هوا
 • تاج
 • جلال و شکوه
 • بنیاد
 • اساس
 • قلمرو پادشاهی
 • سطوت
 • نماد زن
 • سمبل آب