سوره هود آیه ۱۲۰ (آیه)

سوره هود آیه ۱۲۰
عنوان : سوره هود آیه ۱۲۰
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/22
کلیدواژه‌ها :
  • سوره هود آیه
  • وکلا نقص علیک من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءک فی هذه الحق وموعظة وذکرى للمؤمنین