سوره طه آیات ۲۵ تا ۲۸ (آیه)

سوره طه آیات ۲۵ تا ۲۸
عنوان : سوره طه آیات ۲۵ تا ۲۸
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/10/03
کلیدواژه‌ها :
  • سوره طه آیات تا
  • قال رب اشرح لی صدری
  • ویسر لی أمری
  • واحلل عقدة من لسانی
  • یفقهوا قولی