سوره شمس آیه ۹ (آیه)

سوره شمس آیه ۹
عنوان : سوره شمس آیه ۹
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/09/28
کلیدواژه‌ها :
  • سوره شمس آیه
  • قد أفلح من زکاها