سوره شعراء آیه ۳ (آیه)

سوره شعراء آیه ۳
عنوان : سوره شعراء آیه ۳
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/09/19
کلیدواژه‌ها :
  • سوره شعراء آیه
  • لعلک باخع نفسک ألا یکونوا مؤمنین