آیت در نسبت با خلقت (پلت)

آیت در نسبت با خلقت
عنوان : آیت در نسبت با خلقت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/08/23
کلیدواژه‌ها :
  • معنا
  • آیت در نسبت با خلقت
  • ماده