اقدام متقارن و نامتقارن خودی (پلت)

اقدام متقارن و نامتقارن خودی
عنوان : اقدام متقارن و نامتقارن خودی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/03/16
کلیدواژه‌ها :
  • اقدام متقارن و نامتقارن خودی
  • قواعد و رویه‌ی خودی
  • اقدام فعال
  • رویه‌ی دشمن
  • اقدام منفعل